Bình lọc cát hồ bơi Emaux V500

Còn hàng không? Còn hàng

  • Đường kính: Ø500mm
  • Chiếu cao: 845mm
  • Van kết nối: Ø49
  • Code: 88010704
  • Model: V500