PAC trợ lắng Trung Quốc vàng nghệ

Còn hàng không? Còn hàng

  • Tên gọi thông thường: pac trợ lắng Trung Quốc, PAC vàng nghệ, hóa chất lắng cặn hồ bơi, hóa chất làm trong hồ bơi
  • Hàm lượng: 31%
  • Quy cách: 25kg/bao
  • Xuất xứ: Trung Quốc